Danh mục sản phẩm

Thẻ điện thoại

Thẻ internet voiIP

Tặng 50% giá trị thẻ nạp ngày 30/08 - 31/08.

Đối tượng: Thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ. Thời gian hưởng khuyến mại: Từ 0h00 ngày 30/08/2013 đến 24h00 ngày 31/08/2013.
 
Nội dung chi tiết như sau:

Thực hiện nạp thẻ:

- Tặng 50% giá trị các thẻ nạp trong thời gian khuyến mại, trong đó: 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM (gọi và nhắn tin liên mạng), 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM1 (gọi và nhắn tin nội mạng VNPT).

- Tặng ngày sử dụng tương ứng với mệnh giá thẻ nạp cho thuê bao VINACARD, VINA365, VINATEXT, MYZONE:

 

Stt Mệnh giá  thẻ nạp Thời hạn sử dụng của mệnh giá nạp tiền KM tặng ngày sử dụng nạp thẻ trong đợt KM Tổng cộng ngày sử dụng nạp thẻ trong đợt KM
1   50.000 đ 12 06 18
2 100.000 đ 30 15 45
3 200.000 đ 70 35 105
4 300.000 đ 115 58 173
5 500.000 đ 215 108 323

Thực hiện nạp thẻ:

- Tặng 50% giá trị các thẻ nạp trong thời gian khuyến mại, trong đó: 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM (gọi và nhắn tin liên mạng), 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM1 (gọi và nhắn tin nội mạng VNPT).

- Tặng ngày sử dụng tương ứng với mệnh giá thẻ nạp cho thuê bao VINACARD, VINA365, VINATEXT, MYZONE:

- Đối với các thuê bao kích hoạt hòa mạng mới của các chương trình khuyến mại trước đây được hưởng khuyến mại nạp thẻ.

+ Nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây) thì tiếp tục được hưởng khuyến mại.

- Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM không giới hạn.

 

Tin khuyến mại khác